Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok

1. V   ubytovacom zariadení môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie   riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží ubytovateľovi pri príchode svoj   občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle   Zákona č.135/82 Zb.z.

2. Ubytovanie sa považuje za rezervované po zaslaní finančnej zálohy vo výške 100 eur, alebo podľa dohody medzi prevádzkovateľom a objednávateľom ubytovania.

3. Hosť sa môže ubytovať po 14.00 hodine. Na základe objednávky je ubytovacie zariadenie povinné hosťa ubytovať najneskôr do 17.00 hodiny a do tohto času aj izbu pre hosťa rezervovať, ak nie je v objednávke uvedené inak. Hosť sa odhlási najneskôr do 10.00 hodiny a v tom čase musí izbu uvoľniť. Keď hosť neuvoľní izbu  v uvedenom čase, ubytovacie zariadenie mu účtuje pobyt aj za nasledujúci deň. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovateľ ponúknuť aj inú izbu.

4. Pre   prijímanie návštev má ubytovacie zariadenie vyhradený priestor. V izbe môže   hosť prijímať návštevy neubytovaných hostí len so súhlasom príslušného   pracovníka ubytovacieho zariadenia.

5. V   izbách a priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť vykonávať zmeny na   zariadení, opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.

6. V   objekte ubytovacieho zariadenia a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené   používať vlastné elektrické a plynové prenosné spotrebiče. Tento zákaz sa   netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci   strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.)

7. V   izbách, ako aj na chodbách či spoločenských priestoroch mimo vyhradených   miest je fajčenie prísne zakázané! !

8. V čase od 22.00 hod do 6.00 hodiny sú ubytovaní hostia povinní dodržať nočný kľud.

9. Pred odchodom z izby je ubytovaný hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť v izbe, kuchynke, sociálnom zariadení a jej prílušenstve svetlá, zavrieť okná   (povolený vetrací režim) a uzamknúť vstupné dvere.

10. Za peniaze, cenné veci a šperky prevádzkovateľ penziónu nezodpovedá.

11. Za poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom. Cena za ubytovanie sa hradí vždy dopredu v hotovosti, ak nebolo dohodnuté inak.

12. Za   škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť v plnej   výške.

13. V prípade nedodržania ubytovacieho   poriadku je ubytovateľ oprávnený predčasne ukončiť pobyt ubytovaného.

14.   Sťažnosti hostí, prípadne návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho   zariadenia prijíma vedenie ubytovacieho zariadenia.

15. V prípade, že zákazník zruší rezerváciu menej ako 7 dní pred nástupom na pobyt, alebo nenastúpi na pobyt podľa rezervácie, prevádzkovateľ penziónu má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zaplatenej zálohy.

Tento ubytovací poriadok je platný od 10.04.2012

 

Komentáre sú uzavreté.